2019. szeptember 19.
A szakmai nap részletes programja, 2019. szeptember 23.

 

A Szakmai Napon élő gondolatcserét és vitát indítunk az összegyűlt tapasztalatokról egy World Café formátumú beszélgetésben, ahol szakemberek és a projekt résztvevői lesznek a témagazdák. 

 

A Szakmai Napon élő gondolatcserét és vitát indítunk az összegyűlt tapasztalatokról egy World Café formátumú beszélgetésben, ahol szakemberek és a projekt résztvevői lesznek a témagazdák. Ezt előzi meg egy a diákok által szervezett tárlatvezetés, majd a projektről készült film és a módszertani kézikönyv bemutatója. Leghitelesebb szereplőként ők vezetik végig a látogatókat az Utópia Áruházban, a DemoLab kétéves műhelymunkáinak eredményeit bemutató kiállításán, és közben azt is elmondják nekünk, hogy ők mit kaptak a DemoLab-től.

Időpontja: 2019. szeptember 23, 16 – 19:30-ig.


Helyszíne:  a régi Otthon Áruház, Rákóczi út 47. (bejárat az Alsóerdősor utca felől)

 

A Szakmai Nap célja, hogy élő gondolatcsere és vita induljon a kétéves projekt során felmerült kulcskérdésekről, a tapasztalatokról, és közösen hozzájáruljon egy olyan transdiszciplináris szakmai diskurzushoz, ami mind a művészet, mind a pedagógia területét gazdagíthatja. 

A Word Café jellegű eszmecsere hívószavait a kétéves projekt fogalmi keretei és  tapasztalatai hivták életre: oktatási fordulat, Freinet-pedagógia, élményszerű tanulási folyamat, a felszabadítás pedagógiája – izgalmas témák kerülnek fókuszba a  hétfő délutáni szakmai beszélgetésen
 
2019. szeptember 23.

16.00-16.45
Tárlatvezetés
A DemoLab-ben résztvevö diákok kalauzolják végig a látogatókat az Utópia Àruházon.

16.45-17.00
Iskola Utópia – film premier
A kétéves  DemoLab projekt jellegzetességeit, meghatározó irányelveit bemutató film premier vetítése

Hagyj nyomot! DemoLab – módszertani kézikönyv bemutatója 
A kétéves projekt fogalmi keretére és tapasztalataira épülő módszertani kézikönyv bemutatója.

A könyvet bemutatja Galambos Rita, a projekt szakmai vezetője.

17.00-18.30
World Café – Gondolatébresztő szakmai beszélgetés és vita

Mit tud adni a művész és a művészet az iskolának, az oktatás területének? Ès fordítva? Mitől lesz produktív, ha egy tanár és egy művész egyenrangúan dolgozik együtt diákokkal? Hogy lehet sikeres egy művészeti-oktatási projekt mind a művészet, mind a pedagógia területén? Ki volt Celestin Freinet és mitől releváns a mai napig a pedagógiai rendszere? Hogyan kapcsolódik mindez a demokráciához, az önszerveződéshez, a közéleti neveléshez, a kritikai pedagógiához? Hogyan lehet jól felépíteni demokratikus, nyitott végű, kreatív tanulási folyamatokat? Mi tanulható egy ilyen tanulási folyamatban? Igaz-e, hogy nincs tanítás, csak tanulás? Mérhető-e a tanulás és egyáltalán kell -e mérni?

 Asztaltémák & asztalgazdák

 Az oktatási fordulat – művészek az iskolában? (moderátor: Lázár Eszter, művészettörténész)

Bár a művészet, művészek érdeklődése oktatási szituációk iránt nem újkeletű, az elmúlt két évtizedben megsokasodtak azok az oktatási kísérletek, amiket kortárs művészek vagy kurátorok kezdeményeztek. Ez a tendencia, melyet a kortárs művészeti diskurzusban oktatási fordulatnak hivunk, több  izgalmas művészeti projektet és tanulságot eredményezett. Párhuzamos tendenciaként megfigyelhető, hogy az oktatás is nyit a művészet felé. Számos nemzetközi kutatás igazolja a művészet szerepét a készség- és kompetenciafejlesztésben, nemzetközi szervezetek ajánlásai alapján sok helyütt Európában kormányzati programok célozzák erősíteni a cultural education avagy német nyelvterületen kulturelle Bildung területét művészek behívásával az iskolákba. Miben más a művészek érdeklődése az oktatás iránt, mint fordítva? Melyek a két terület céljai és elvárásai? Hol és hogyan tud produktívan találkozni a két terület? Milyen, mindkét terület számára izgalmas közös szakmai célok jelölhetők ki?

Mi a Freinet pedagógia aktualitása a 21. században? Demokratikus tanulási terek (moderátor: Galambos Rita, a Demokratikus Ifjuságért Alapitvány vezetője )

Mindenki számára ismerős Montessori neve, a Waldorf pedagógia, avagy Freire kritikai pedagógiája – de ki volt Célestin Freinet? A DemoLab Freinet francia reformpedagógus rugalmas rendszerére és technikáira építette fel a művészeti-pedagógiai projekt elveit és strukturáját, mert úgy gondoltuk a megváltozott körülmények ellenére a tanulásról vallott elképzelései ma is érvényesek, fontosak, és kiválóan adaptálhatóak a jelen körülményeihez. Freinet demokratikus iskolastruktúrát alakított ki, ahol tere volt az önrendelkezésnek, a tanulásban nagy szabadságot és felelősséget kaptak a diákok, mert úgy gondolta ez a felelősség, igényeik és érdeklődésük komolyan vétele az alapja a hatékony és motivált tanulásnak. Ebben a beszélgetésben a Freinet-pedagógia aktualitásáról lesz szó, illetve arról, miért csak demokratikus keretben működik az önvezérelt tanulás és szárnyal a kreativitás.

 Hogyan tervezzünk élményszerü tanulási folyamatokat? Tervezői gondolkodás művészeti-pedagógiai projektben (moderátor: Cellux-csoport)

A tanulási élmény tervezés a hatékony és élvezetes tanulási folyamatok megtervezésének hasznos eszköze. Ahelyett, hogy a tanításra, a megtanítandó dolgokra koncentrálna, a tanulásra és a tanulóra, az ő érdeklődésükre, meglévő és megszerzendő készségeikre irányítja a figyelmet. Ilyen módon megfordítja azt, ami az oktatásban általában történik. Felhívja a figyelmet arra is, hogy nincsenek standardizálható módszerek, mivel minden tanuló és körülmény más, és hogy nincsenek fix receptek, folyamatos értékelésre, visszacsatolásra, a terv fejlesztésére van szükség a jó tanulási eredmény elérése érdekében. Rámutat arra is, hogy maguk a tanárok is a tanulás résztvevői, tanulók, akiknek igényei és speciális készségei szintén változók az egyenletben.
Egy nyitott végű művészeti-pedagógiai projekt kiváló terepe a tanulási élmény tervezésének. Kik ilyen esetben a tanulóink? Mi a cél, ha nem tudjuk mi a produktum? Milyen lépések vezethetnek a remélt végkifejlethez? Mi lehet a stratégiánk és milyen eszközök segíthetnek?

Felszabadítás vagy kompetenciafejlesztés? Mérhető -e a tanulás, és ha igen milyen kritériumok mentén? (. moderátorok Erdei Kriszta képzőművész és Virágos Erzsébet, középiskolai tanár  a Kísérletváros Műhely vezetői)

Az, hogy az osztályzásnak nincsenek feltétlenül jó hatásai a tanulásra, már régóta ismert és vitatott kérdés. A nem-formális oktatásban hangsúlyozott készség- és komptetenciafejlesztést viszont gyakran éri kritika, amiért eredményeit nehezen tudja bizonyítani. Mi a kreativitás, a kooperáció, a kritikai gondolkodás, a tolerancia és hogyan mérhetjük az ezeken a területeken történt fejlődést? Mit számít az, ha egy diák csillogó szemmel élvez egy tanulási folyamatot, illetve hogy nő az önbizalma, és ki tanusítja és hogyan ezt? Egy nyitott végű művészeti-pedagógiai projektben, mint amilyen a DemoLab, egy másik szempontból is felmerül kritika: ha már kilépünk a hagyományos oktatás kereteiböl, miért ragaszkodunk egyáltalán készségek fejlesztéséhez, módszerekhez, tanulási célokhoz? Nem lehetne inkább a folyamatban bízni? A cél végülis nem egy dögös művészeti projekt? Kell -e egyáltalán mérni a tanulást, nem lehetne ez alól a nyomás alól felszabadulni és a diákokat is felszabadítani?

 Projektpedagógia, tapasztalati tanulás egy művészeti projekt megvalósításán át: mit adott nekünk a DemoLab? (moderátotok:  Virágos Gergö, Nagy Lili, Lutz Boglárka, Szlabey Emma, Lehovicz Roland, a DemoLab résztvevő diákjai)

Projektpedagógia, tapasztalati tanulás, kísérletező tapogatózás…a DemoLab néhány pedagógiai kulcsszava, amit a résztvevő diákok tudnak talán leghitelesebben képviselni. Történik-e tanulás, amikor megnézünk vagy megszervezünk egy kiállítást? Mit ad felszabadultan vitatkozni számunkra fontos kérdésekről egy forró csoki mellett? Megálmodni és megvalósítani egy szabadulószobát? Megálmodni egy filmet és elbukni a megvalósításban? Elmenni egy nyári táborba és reggeltől estig dolgozni? A DemoLab-ben résztvevő diákok számolnak be arról, miért érte meg nekik ez az egész, mit tanultak, miért csinálták, ha senki nem kényszerítette őket rá, ha nem volt kötelező.

Regisztrálni a programra a következő linken lehet: https://www.eventbrite.com/e/demolab-szakmai-nap-tickets-69885951763

A DemoLab záróeseményének és kiállításának programjáról bővebben itt olvashat.

Helyszín: hajdani Otthon Áruház (Budapest 1081 Rákóczi út 74.) 

Bővebb információ  a Záróesemény  Facebook oldalán 

A programon való részvétel INGYENES de REGISZTRÁCIÓHOZ kötött, melyet ezen linken tud megtenni 2019. szeptember 20-ig. 

Meghívó letölthető ezen a linken.

2019-09-29T21:52:07+00:00