Bemutatkozás 2019-09-30T19:47:31+00:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAGYJ NYOMOT!
 

A DemoLab egy 2018. januárjában indult innovatív művészeti-pedagógiai kezdeményezés. A kétéves projektben 8 magyarországi középiskolában alakultak diákok, tanárok és kortársművészek egyenrangú együttműködésén alapuló kreatív önszerveződő műhelyek (DemoLab-ok), melyek szabad teret adnak az önálló kutatásnak, az értelmes vitának és a közös kreatív alkotásnak. A diákok egy saját maguk által választott témát dolgoznak fel úgy, hogy közben megtapasztalják a demokratikus vitakultúra erejét és az önszerveződés felelősségét. A félév során kisebb projekteket valósítanak meg, meglátogatnak más műhelyeket, inspiráló kulturális programokban vesznek részt, valamint bevonnak további szakértőket, kortárs művészeket is. A folyamat lezárása egy nagy közös nyári táborban (témahét) intenzív alkotómunkán keresztül történik: a diákcsoportok ekkor öntik végleges formába kutatásaik, kísérleteik, eredményét, ami lehet bármilyen rizográf technikával előállított nyomtatott produktum, mint például újság, plakátok, de lehet videó, fotó, kiállítás, stb, amit aztán legalább három, általuk kiválasztott színhelyen be is mutatnak majd az ősz folyamán.

A projekt középtávú célja a műhelyek hálózattá alakulása és egy kreatív közösség megteremtése, ami felkarolva az egyik alappillért, a diáknyomdát, meg is valósult egy frissen megalakult Diákkiadó formájában. Az önállóan működtetett rizográfos technológián alapuló kis kiadó lehetőséget biztosít a résztvevőknek, hogy a program időkeretein túl is publikálják, sokszorosítsák gondolataikat. A projekt a 2015/2016-ban megvalósult Tanközlöny elnevezésű kezdeményezés módszertanára építve alkalmazza Célestin Freinet (1896 – 1966) francia reformpedagógus főbb pedagógiai alapelveit.

A projektról készült film itt tekinthető meg:

A projekt kizárólagos támogatója az ENSZ Demokrácia Alapja (The United Nations Democracy Fund, UNDEF). A megvalósításban a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány (DIA) együttműködő partnerei a Tanközlöny-csoport és a Független Diákparlament (FDP).

A CSAPAT

Galambos Rita
Galambos RitaSzakmai vezető
a projekt szakmai felügyeletét látja el Rita több, mint 10 éve vezetője a Demokratikus Ifjúságért Alapítványnak (DIA). Ez alatt az idő alatt a szervezet sok változáson ment keresztül, ifjúsági szervezetből megbízható, elismert szakmai szervezetté vált. Rita korábban is volt szervezeti vezető, a Civic Education Project Magyarország igazgatója volt több, mint egy évtizeden át, és ekkor került közelebbi kapcsolatba az önkéntességgel, a nemzetközi fejlesztéssel. Egyik alapítója és motorja volt a 90-es évek végén megalakult Magyar Freinet Alapítványnak, amelynek múlhatatlan érdemei vannak Célestin Freinet francia reformpedagógus munkásságának terjesztésében, írásainak magyarra fordításában. A Freinet pedagógia alapértékei végig kísérték egész szakmai pályafutását, melynek során egyebek mellett fejlesztett iskolai francia tananyagot, speciális francia kurzusokat, részt vett a kompetencia alapú oktatás egyik programcsomagjának kidolgozásában, egyik szerzője volt a globális felelősségvállalásra nevelés nemzeti stratégiai vitaanyagának, számos pedagógiai tárgyú könyv fordítója, társszerkesztője. Tréner, coach, szervezetfejlesztő, és arra a legbüszkébb, hogy sok-sok projektet vitt sikerre a legkülönbözőbb összetételű szakmai csapatokkal. Sok időt tölt a természetben, szeret túrázni és vízparton meditálni.
László Gergely
László GergelyMűvészeti tanácsadó
Képzőművész, Berlinben él és dolgozik, a Tehnica Schweiz (www.tehnicaschweiz.com) művészeti formáció tagja. A Tehnica Schweiz művészpáros László Gergely (1979) és Rákosi Péter (1971) 2005 óta dolgoznak együtt. Magyarországon és külföldön rendszeresen állítottak ki, egyebek között a következő helyszíneken: 21Haus,Bécs; acb Galéria, Budapest; Ernst Múzeum, Budapest; ISCP, New York; Jewish Museum, New York; Kunsthaus, Drezda; Ludwig Múzeum, Budapest; Műcsarnok, Budapest; NBK, Berlin; Rennes Biennale, Rennes; Secession, Bécs; ZKM, Karlsruhe. A művészeket az acb Galéria képviseli. Gergő egyik elindítója a Tanközlöny elnevezésű középiskolai projektnek.
Major Virág
Major VirágMűvészeti vezető
Független kurátor és művészeti menedzser, 12 éve dolgozik a kortárs képzőművészet területén nemzetközi szinten. Évekig kortárs galériákban, majd egyebek között a Kortárs Èpítészeti Központ projektmenedzsereként, a kasseli dOCUMENTA(13) nemzetközi kiállítás kurátor aszisztenseként, illetve múzeumi közegben, mint a Vasarely Múzeum – Szépművészeti Múzeum művészeti menedzsere. 2012 óta saját projekteket is vezet, melyben a (művészeti) oktatás és a nem-formális tanulás lehetőségei érdeklik, illetve részvételi, folyamatalapú és társadalmilag elkötelezett megközelítések. Különösen érdeklik a mezőgazdasággal és fenntarthatósággal foglalkozó művészeti stratégiák és a bennük rejlő utópisztikus potenciál, és városlakóként a városi termelés lehetőségei. Aktuális projektjei a poszt-migráns társadalmak művészeti gyakorlatait vizsgáló ART MATTERS Berlinben, és a Tanközlöny (School of Free Printing) Berlinben és Budapesten a DIA-val együttműködve DemoLab néven. 2017 óta a Robert Bosch Cultural Managers Network képviselője, miközben posztgraduális kurátori tanulmányokat folytat a lipcsei Művészeti Akadémián.
Váradi Emese
Váradi EmeseMűvészetpedagógiai vezető
Emese jelenleg a Karinthy Frigyes Kéttanítási Nyelvű Gimnáziumban tanít. Arra törekszik, hogy pedagógiai munkájába a vizuális nevelés határterületeit is bevonja. Az általános iskolai korosztály számára kidolgozta a „Képzeletműhely” komplex vizuális nevelési programot, amelyet a dél-pesti régió több iskolájában egy európai uniós pályázat keretében tanárkollégákkal együtt meg is valósított. Hosszútávú célja, hogy munkájában felerősítse a középiskolás korosztály művészetek iránti érdeklődését, alkotás iránti vágyát. Ennek egyik eredménye, hogy kortárs művészek közreműködésével létrejött és negyedik éve rendszeres művészeti produktumokkal jelentkezik az iskola nemzetközi projektjeinek témáihoz kapcsolódó alkotócsoport. 2016/17-ben Freinet önszerveződő demokratikus pedagógiai iskoláját követve mentora volta a „Tanközlöny” és a „PlayUtópia”-projektnek, amelyben a diákok egy-egy csoportjával elemezték az oktatási és társadalmi felépítményt és saját kiadványban összegezték a tapasztalatokat.
Szarvas Zsolt
Szarvas ZsoltA projekt kommunikációs szakembere
Újságíró, történelem-közművelődés szakos középiskolai tanár, jelenleg a média területén dolgozik. Tíz évig általános és középiskolában tanított, majd a rendszerváltástól újságíró-szerkesztőként a Magyar Hírlap belpolitikai rovatánál dolgozott. 2002-től az egyszervolt.hu gyerekkulturális portál munkájában vett részt tartalomfejlesztési igazgatóként. Projektvezetőként koordinálta számos jelentős európai uniós kulturális és oktatási pályázat munkáját, amelyek döntően a vizuális nevelés és a digitális tananyagfejlesztés témakörét érintették. Emellett néhány önkormányzati és közigazgatási szervnél kommunikációs feladatokat látott el.
Lencse-Csik Orsolya
Lencse-Csik OrsolyaA projekt koordinátora
Orsi a Közterem program életre hívója és szakmai vezetője: ez egy csapatépítő program iskolai osztályoknak, felső tagozattól az érettségiig, azzal a céllal, hogy az osztályokból valódi csapat váljon, miközben szociális kompetenciafejlesztésben is részesülnek. Az Igazgyöngy Alapítvány Toldi Tanodájában önkéntes pedagógus, ahol hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozik. Itt többek között disputa klubot, csapatépítő projektet tartott, jelenleg többedmagával pedig egy tanoda-önkormányzat kialakításán dolgozik. Az ELTE Pedagógia és Pszichológia Karán végzett mindent, ami a neveléstudománnyal kapcsolatos, egészen a PhD abszolutóriumig, majd itt dolgozott tanársegédként is. Itt legjobban a tanárszakos és pedagógia alapszakos hallgatókkal való közös munkát szerette, vagyis az oktatást. E 3+1 legfontosabb terület és tevékenység sokrétű tapasztalatot adott számára, legyen szó akár egy projekt életre hívásáról, akár egy szervezeti klíma értékeléséről. Leginkább azonban trénerséget kedveli, különösen fiatalokkal. A DemoLab projektben ezeket a tudásokat is kamatoztatja azon túl, hogy régi vágya vált valóra azzal, hogy részese lehet egy Freinet- pedagógia alapú projektnek, így végre élőben, testközelből tapasztalhatja meg annak működését. Van egy 2 éves, bölcsis kislánya, Franciska. Imád olvasni, szereti a réges-régi fotókat, a régi könyveket és reklámokat.
Heszterényi Réka
Heszterényi RékaGyakornok
Nemzetközi érettségit végzett a Karinthy Frigyes Gimáziumban, ahol első generációs tanközlönyösként belekóstolt a demokratikus önszerveződés és alternatív tanulás világába. Gimis éveiben folyamatosan kereste mit tehetne: alapított iskolaújságot, aktívan részt vett nemzetközi MUN konfereciákon (különösen az Emberi Jogok Tanácsában). A DemoLab nyári tábor pozitív tapasztalatai és tettvágya vezette a DIÁhoz gyakornoknak, ahol lelkesen próbál egyensúlyozni a DemoLab teendői és az egyetem kihívásai között. Néha megpihen egy nagy bögre kávéval, jó könyvvel vagy izgalmas sorozattal.