MÓDSZERTANI ALAPELVEK

 

A DemoLab középpontjában az a meggyőződés áll, hogy a diákok csak szabadságban és demokratikus keretek között képesek leginkább kibontakoztatni képességeiket, illetve hogy a művészet és a művészek jelentős hozzáadott értéket jelenthetnek a tanulási folyamatokban. A projekt módszertana ezt kell, hogy szolgálja.

 

A PROJEKT ALAPÉRTÉKEI

Nyitottság: Nyitottan állunk egymás, a projekt és a felmerülő kihívások elé, készek vagyunk saját és mások horizontját is tágítani.

Szabadság: Egyik alapelvünk, hogy jól csak kellő szabadságban tud fejlődni az ember, ezért a projektben mindenki önkéntesen vesz részt és teszi bele tudását, energiáját és munkáját.

Autonómia: Míg csapatban dolgozunk, nem feledkezünk meg az egyéni szabadságról és önérvényesítésről sem, így mindenki maga dönti el, hogy mit és hogyan tud hozzátenni a projekthez.

Együttműködés: Fontosnak tartjuk a kellő rugalmasságot, mindamellett értékeljük az egyéniséget, úgy gondoljuk, hogy mindkettő szükséges egy jó csapat kialakításához és a közös cél eléréséhez.

Elfogadás: Egy sokszínű csapatban van úgy, hogy nem értünk egyet, vagy nem úgy gondoljuk, de a tovább lépés érdekében elfogadjuk és tiszteletben tartjuk egymás ötleteit, gondolatait.

Sokszínűség: Hisszük, hogy minél színesebb, összetettebb egy csapat, annál kreatívabb és jobb dolgokat tud létrehozni.

Kreativitás: Változásra való törekvés, megújulás és újítás nélkül nincs fejlődés, ezért helyezzük a kreativitást a középpontba.

 

A MÓDSZER

 

A projekt célja elsősorban az, hogy egy közösen választott téma sokszempontú feldolgozása során középiskolás diákok tapasztalati tanulás útján szerezzenek saját és közösségi élményeket kutatásról, vitáról, alkotásról, tervezésről és újratervezésről. Mindezt tanárok és művészek támogatásával, akik elsősorban inspirációkat és háttértámogatást nyújtanak. Közben olyan kompetenciákra tesznek szert, mint a kritikus gondolkodás, autonómia, együttműködés, csapatmunka, tolerancia és szabad önkifejezés. Ezeket a készségeket és tudást egy önszerveződő folyamat során sajátítják el, ahol maguk formálhatják saját tanulási élményeiket különböző művészeti és digitális eszközök felhasználásával.

 

A projekt egyik produktuma egy rizográfos technikával előállított nyomtatott anyag (képeslapok, plakátok, kiadvány, stb.), amin keresztül a diákok dokumentálják a kutatási szakasz lépéseit, és egyben nyomot is hagynak a folyamatról. Az év során természetesen több más produktum is születik, mint például fotók, videók, festmények, köztéri akciók, beszámolók, stb.

 

A projektnek ugyanakkor célja az is, hogy minél több tanár, művész és diák ismerje meg a demokratikus keretek közt megvalósuló tapasztalati tanulás élményét, majd vigye tovább azt saját környezetében: iskolákban, közösségi terekben, kulturális eseményeken, stb. Hogy ezt milyen módszerekkel lehet hatékonyan megvalósítani, azt a Módszertani kézikönyvben fejtjük ki bővebben, de annyi elmondható, hogy minden olyan módszer bevethető, ami inspirálja a diákokat, segíti a nyitott gondolkodást, az együttműködést és a hatékony projektmegvalósítást. Néhány példa: élménypedagógiai módszerek, kutatás, vita, szimuláció, és több, a Freinet-pedagógia módszertanához köthető módszer, mint amilyen a szabad önkifejezés, diákújság, diáknyomda, diákgyűlés, stb. Bármilyen módszereket is alkalmaznak a műhelyekben, azok mind azt a célt szolgálják, hogy a diákok szárnyaljanak.

 

A RIZOGRÁF ÉS SZEREPE A DEMOLAB MŰHELYEK MUNKÁJÁBAN

 

 

A szabad önkifejezés és a csoportmunka Célestin Freinet pedagógiájának egy-egy hangsúlyos eleme. Ezeknek kiváló gyakorló terepe az osztály vagy iskolaújság (journal scolaire). Ehhez szükség van  szerkesztőségre, valamint nyomdára (imprimerie scolaire). Ennek működtetéséhez azonban technikai tudás és készségek szükségesek.  A DemoLab- műhelyek  elköteleződését is ez az elgondolás ihlette meg, hiszen a nyomtatás, a nyomtatott információhordozók kiváló lehetőséget nyújtanak egy-egy komplex  művészeti produktum megalkotására, későbbi sokszorosítására.

 

Noha a műhelyek szabadon dönthetnek kreatív kifejezési formáikról, s bármit választhatnak eszközül, többek között a festést, a fotózást és a filmkészítést, valamint dokumentált városi köztéri aktivizmust, mindezekből a nyári témahéten lehetőségük nyílik nyomtatással sokszorosítható produktumot is készíteni egy rizográf segítségével.

 

A rizográf egy egyszerű, a fénymásolóhoz hasonlóan működő, ugyanakkor művészi igényességű nyomatok gyártására alkalmas nyomdagép. Költséghatékony és környezetbarát direkt nyomtatási eljárás, sokban hasonlít a szitázáshoz, illetve a stencilezéshez, ám maga a gép inkább hajaz egy fénymásolóra. Eredetileg nem több szín-nyomásra fejlesztették ki, azonban a cserélhető színhengerek segítségével lehetőség nyílik erre is. Ilyenkor visszatöltve az egyszer már kinyomtatott lapokat, az oldalra újabb színréteget tesz rá a gép. Mivel több színnyomás esetén a szöveg- és kép illesztések néhány millimétert elmozdulhatnak, ez adja a technológia egyik sajátosságát, és ezzel a kész alkotás különleges és egyedi szépségű lesz. A színek egymásra nyomásával újabb árnyalatok, szinkeverékek is elérhetők, így ezekkel az apró változtatásokkal tovább növelhető a kreativitás játéktere.

 

A gép kezelése rövid tanulás után könnyen elsajátítható, ennek köszönhetően kedvelt, ám nem széles körben használt alternatív művészeti eszköz kisebb példányszámú újságok, fanzineok, poszterek, szórólapok gyártására.

 

Szlogenünkhöz hűen a rizográfon készült publikációk egy további célt is szolgálnak: hogy személyesen is terjeszteni lehessen a DemoLab műhelyek kutatási eredményeinek és tanulságainak összefoglalását egy könnyen kommunikálható formában. Ahogy Freinet-nél is találkozhatunk az iskolák közötti levelezés gyakorlatával (correspondance scolaire), a műhelyek munkájának is fontos részét képezi a rizográfos nyomatok személyes terjesztése a legkülönbözőbb helyeken. Mindez megalapozza a DemoLab középtávú céljának teljesülését, egy rizográf nyomda és diákkiadó megalapítását, amelyben a diákok szabadon hozhatnak létre nyomtatott anyagokat – diákoktól, diákoknak.

 

 

 

2018-09-09T19:31:41+00:00